<p>Med en långsiktig planering, tydligt yrkeslivsfokus och elevnäraarbete lyckas Magnus Nordfame, studie- och yrkesvägledare på Vialundskolan i Kumla, rusta skolans elever för framtida gymnasieval och arbetsliv. Detta genom att

Med en långsiktig planering, tydligt yrkeslivsfokus och elevnäraarbete lyckas Magnus Nordfame, studie- och yrkesvägledare på Vialundskolan i kumla, rusta skolans elever för framtida gymnasieval och arbetsliv. Detta genom att eleverna tidigt förstår hans roll på skolan, arbetslivets krav likväl som att han har möjlighet att fånga upp samtliga elever på skolan i ett tidigt stadie. 

Studie- och yrkesvägledaren Magnus Nordfamne på Vialundskolan i Kumla sätter arbetet ute i verksamheten som sitt största fokus. Detta visar sig genom att han finns tillgänglig i såväl korridor som klassrum, vilket bidrar till att han tidigt kan skapa en dialog med skolans elever. Arbetet har möjliggjort att han kan bygga upp en långsiktig planering, där eleverna tidigt får bekanta sig och fundera över framtida val. Det långsiktiga arbetet tar sin start i årskurs sju och genomförs i mindre grupper, för att diskussionerna ska kunna flyta på och anpassas efter intresse. Frågor som diskuteras har nära koppling till gymnasieval, arbetsmarknad och kraven för att bli anställningsbar. Detta för att de i början av årskurs nio ska vara säkra på vilket program de vill gå, för att sedan kunna fokusera på valet av gymnasieskola. Men också för att förstå att skolan snart ska leda till ett arbete.

-      Min grundidé är att inte sitta inne på mitt rum, utan vara ute i verksamheten. Genom att vara ute i korridoren eller med på lektionerna blir det ett naturligt prat, där jag kan hjälpa dem med skolan och framtida val, säger Magnus Nordfamne.

Den nära kontakten med eleverna har bidragit till att det blir enklare för eleverna att tala om framtiden. Det möjliggör även en smidigare inslussning till gymnasiet, då han kan vara med och coacha skolans elever att uppfylla deras individuella mål tidigt. För att de sedan ska komma in på den gymnasieutbildning eller få den karriär som de eftersträvar. Kontentan av detta blir säkrare och målmedvetna elever, som vet var de ska vända sig om de har frågor gällande gymnasieval, vilket i förlängningen skapar en tryggare skolgång och arbetsmarknad. Samtidigt ger målmedvetna elever en högre måluppfyllelse och högre betygsnitt för Vialundskolan och Kumla kommun.