<p>På Jensen Gymnasium i Linköping tränas eleverna för verkligenhet. TFV - träning för verkligheten, som konceptet kallas, är en av grundpelarna för skolan och genomsyrar den dagliga verksamheten. Skolan vill f&oum

Träning för verkligheten har sedan grundandet av Jensen gymnasium varit en naturlig del för lärarna och eleverna på skolan. När eleverna tar studenten ska de vara väl förberedda på vad som väntar på dem där ute. Läraren Kristoffer Lantbom och skolans rektor Vesna Pavlovic är positiva till att skola och näringsliv kommer närmare varandra och de vill ta ytterligare steg i den riktningen. Till exempel har tre lärare utbildats i Ung Företagsamhet UF och till hösten kommer de första eleverna på skolan att få starta UF-företag under läsåret. I skoluppgifterna försöker de integrera frågor som är aktuella i samhället i form av t.ex. hållbar utveckling och integration. Utöver det så får eleverna i årskurs två göra praktik ute i näringslivet.

-        Det optimala skulle vara om eleverna som gör PRAO får göra det på företag som går i linje med deras intresse och inriktning, menar Kristoffer Lantbom.

I framtiden finns förhoppningar om att eleverna kan skriva sina gymnasiearbeten mot riktiga företag, för att på så sätt ytterligare förstärka samarbetet mellan skola och näringsliv. Vesna Pavlovic berättar också att de hoppas på att få fler företag till skolan, något hon upplever är svårt idag, att komma och berätta om deras verksamheter och vägen de har tagit dit de är idag. Det är något som verkligen skulle inspirera eleverna.