<p>Under en dag fick årskurs tre på de högskoleförberedande programmen möjlighet att möta sin framtid, under Framtidsdagen. En schemabrytande dag där eleverna under fem föreläsningspass fick chansen att tr&au

Efter avslutad gymnasieutbildning ställs våra ungdomar inför många olika val. Detta är något som Alléskolan i Hallsberg och de två studie- och yrkesvägledarna Nina Rautatammi och Alena Krnjic har tagit fasta på, via en Framtidsdag. Framtidsdagen syftade till att inspirera och vägleda eleverna till deras framtida studie- och yrkesval. Dagen startade med en energifylld inspirationsföreläsning av föreläsaren Staffan Taylor. Därefter fanns ett fyrtiotal inbjudna gäster från olika branscher representerade, som alla var villiga av att informera eleverna om deras respektive yrken, dess fördelar och utmaningar. De inbjudna gästerna handplockades, i nära samarbete med elevkåren. 

-       Det har varit viktigt för oss att eleverna ska få vara med och önska vilka yrken som ska vara representerade, för att de ska få ut så mycket av dagen som möjligt, säger Nina Rautatammi.

Framtidsdagen bestod både av föreläsningar och ett mässgolv, där samtliga elever på skolan fick möjlighet att träffa företag och olika universitet. Även andra organisationer, som arbetsförmedlingen och au pair organisationer fanns representerade. Det breda utbudet av gäster bidrog till en ökad förståelse för eleverna vilka olika utbildningar och andra val som finns efter gymnasiet.

-       Gästerna har gett eleverna en bredare bild än vad vi studie- och yrkesvägledare kan ge, vilket har varit jätteuppskattat av både elever och lärare på skolan, säger Alena Krnjic.

Sammantaget bidrog dagen till att eleverna i framtiden har chans att göra starka välunderbyggda val. Detta skapar i förlängningen en stabilare arbetsmarknad med arbetskraft som har gör mer välunderbyggda val.