Ekonomiprojektet

  • Digitalt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Ekonomiprojektet ger gymnasieelever de verktyg som krävs för att förstå Sveriges ekonomi. Genom att använda aktuell statistik över makroekonomiska variabler såsom BNP, arbetslöshet och reporänta skapas en förståelse för hur Sveriges ekonomi ser ut. Statistiken används sedan för att koppla samman teoretiska samhällsekonomiska kunskaper med verkligheten.

Materialet består av fyra övergripande uppgifter som behandlar utrikeshandel, arbetsmarknad, finansmarknad och offentlig ekonomi. Med utgångspunkt i ett enskilt temaområde utvecklas förståelsen för hur olika delar av samhällsekonomin påverkar varandra och samverkar.

Här kan du beställa alla fyra uppgifterna i Ekonomiprojektet i ett enda pdf-dokument. De fyra ekonomiprojekten har var sin sida där du hittar övningsuppgifter och användbara länkar för att besvara frågorna.

Du kan också välja att beställa var och en av ekonomiprojekten för sig.

Dela: