Ekonomiprojektet Utrikeshandel

  • Digitalt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

I Sverige finns det cirka en miljon företag. De flesta är väldigt små. Endast ett par hundra företag är riktigt stora. Oavsett företagens storlek är syftet alltid detsamma: att sälja en vara eller en tjänst till oss konsumenter. Det kan till exempel vara så att Mikael säljer tjänsten hårklippning eller att Lina designar och säljer tröjor.

Företagen kan sälja sina varor och tjänster i Sverige men också exempelvis till Danmark eller Brasilien. Ungefär hälften av allt som produceras i Sverige exporteras, det vill säga, ungefär 50 procent av vår BNP går till export. Dessutom importerar vi mycket, till exempel bilar, kläder och exotiska frukter. Mest handlar vi med varor, men utrikeshandeln med tjänster ökar och blir allt viktigare i en globaliserad värld.

Syftet med denna produkt är att förklara:

  • Export och import samt dess påverkan på svensk ekonomi
  • Vilka länder Sverige handlar med
  • Vilka typer av varor och tjänster som Sverige exporterar och importerar
Dela: