Ekonomiprojektet Offentlig ekonomi

  • Digitalt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Detta projekt syftar till att skapa en förståelse för den offentliga sektorn, hur den finansieras och vilka dess utgifter är genom att jämföra den med hushållens inkomster och utgifter. Uppgifterna ger också djupare förståelse för begrepp som inkomster och utgifter, statsskuld och offentlig sektor.

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser, bland annat innebär det att hushålla med inkomster och utgifter. Till exempel har alla familjer inkomster och utgifter. Hos en familj är det vanligast att inkomsterna kommer från föräldrarnas arbete i form av lön och de vanligaste utgifterna är boende och mat.

Men det är inte bara familjer som har inkomster och utgifter, det har även den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn inkluderar staten, landstingen och kommunerna i Sverige. Ett stort ansvarsområde för den offentliga sektorn är välfärden i Sverige. Precis som för hushållen gäller det för den offentliga sektorn att hushålla med sina inkomster och utgifter

Dela: