Ekonomiprojektet Offentlig ekonomi

  • Digitalt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser, bland annat innebär det att hushålla med inkomster och utgifter. Till exempel har alla familjer inkomster och utgifter. Hos en familj är det vanligast att inkomsterna kommer från föräldrarnas arbete i form av lön och de vanligaste utgifterna är boende och mat.

Men det är inte bara familjer som har inkomster och utgifter, det har även den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn inkluderar staten, landstingen och kommunerna i Sverige. Ett stort ansvarsområde för den offentliga sektorn är välfärden i Sverige. Precis som för hushållen gäller det för den offentliga sektorn att hushålla med sina inkomster och utgifter

Syftet med denna produkt är bland annat att förklara:

  • Den offentliga sektorn
  • Hur den offentliga sektorn finansieras och dess uppgifter
  • Hushållens inkomster och utgifter
  • Statsskuld
Dela: