Ekonomiprojektet Arbetsmarknaden

  • Digitalt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Syftet med detta projekt är att få en övergripande förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut. I detta projekt används bland annat begrepp som arbetslöshetsysselsättning samt utbud och efterfrågan av arbetskraft. Här studeras hur arbetsmarknaden är uppbyggd men också hur stor arbetslösheten är idag.

Efter studietiden börjar arbetslivet. I arbetslivet kan man välja mellan att till exempel bli egen företagare eller att ta en anställning. De flesta väljer att ta en anställning. Då kan man till exempel välja att arbeta inom offentlig sektor eller inom ett privat företag. Oavsett vilka val man gör så styrs arbetsmarknaden av en grundläggande princip: det måste finnas människor som vill arbeta och det måste finnas arbetsgivare som vill anställa. Ofta matchas tyvärr inte detta perfekt, då finns det människor som vill arbeta men som inte hittar ett jobb.

Dela: