Ekonomi-Jeopardy

  • Digitalt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Detta är en presentation som fungerar som Jeopardy i ekonomi.

De ämnen som kan väljas är Nyckelpersoner inom ekonomin, Kluriga förkortningar, Upp och ner i ekonomin och Kända svenska innovationer.

Spelet kan med fördel spelas i klassen.

Dela: