Det har blivit bättre: Sverige under 150 år

  • Tryckt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Då man promenerar längs med Avenyn i Göteborg eller Kungsgatan i Stockholm är det svårt att föreställa sig att Sverige för 150 år sedan var ett extremt fattigt land. Visst finns det fortfarande problem, men de flesta håller nog ändå med om att Sverige – i allra högsta grad – är ett välfungerande och rikt land.

Hur gick det till när Sverige gick från att vara en fattig jordbruksekonomi till att bli ett av världens rikaste länder? Det är frågan vi söker svaret på. 

Materialet behandlar bland annat:

  • Sveriges ekonomiska historia
  • Medicin- och hälsoutveckling
  • Statistik på BNP-utveckling och livslängdsutveckling m.m.
  • Export och handel
  • Ekonomisk utveckling i övriga länder
Dela: