Det har blivit bättre - ett skolmaterial från Ekonomifakta

 • Tryckt material
 • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
 • Årskurs: Gymnasium
 • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Sveriges resa från extrem fattigdom till ett rikt industriland är fylld av entreprenörer, uppfinnare, politiker och andra människor som bidragit till att lyfta landet. I detta skolmaterial får eleverna lära sig hur det gick till när Sverige blev rikt, och även reflektera över vad som ligger framför oss.

Centrala begrepp och utgångspunkter som behandlas:

 • En resa i utvecklingen
 • Sveriges ekonomiska utveckling
 • Strukturomvandling
 • Förutsättningar för utveckling
 • Från fattig till rik
 • Det kan bli ännu bättre
 • Kopplingar till kursplanen


För ämnesöverskridande samarbete fungerar detta mycket bra för ett samarbete mellan företagsekonomi, samhällskunskap och historia.

För dig som har beställt Föreläsningen - det har blivit bättre, gå med fördel igenom kapitel 1 innan eleverna fått se föreläsningen, för att arbeta med begreppslistan. När eleverna fått se föreläsningen kan ni arbeta med resterande del av materialet.

Dela: