<p class="Default">Linda Lihné och Lars Binkemo från Katedralskolan i Växjö har valt en annorlunda väg i deras arbete som UF-lärare. Istället för att arbeta var för sig så har de valt att arbeta tillsa

Linda Lihné och Lars Binkemo från Katedralskolan i Växjö har valt en annorlunda väg i deras arbete som UF-lärare. Istället för att arbeta var för sig så har de valt att arbeta tillsammans, något som har visat sig bli väldigt lyckat. 

Linda Lihné och Lars Binkemo är två lärare som blivit en riktigt bra duo när de lär ut entreprenörskap och företagande med varandra. Bevis på framgången i deras arbete råder det inte heller några brister om. Lars Binkemo vann så sent som i höstas ett stipendium från Sparbanken eken för sitt arbete och Linda Lihné fick nyligen ta emot priset som ”Årets UF-lärare 2018” i Kronoberg. Dessutom under Ung Företagsamhets regionala mässa i Kronoberg i år så vann deras UF-företagare 7 av de 13 olika kategorierna. De säger däremot båda att det är eleverna som gör det hela möjligt.

-Stor del av framgången ligger hos eleverna. En lärare är ingenting utan sina elever, sa Linda Lihné. Både Linda Lihné och Lars Binkemo säger att deras arbete handlar om att utmana och stödja eleverna i deras utbildning, samtidigt som de vill få eleverna att förstå vikten av att kämpa. Fördelen med att vara två lärare här är att de kan komplettera varandra och hjälpa eleverna på olika vis, samtidigt som de hinner med att göra mycket mer. Att som lärare kunna gå ett par steg extra tror de är vad som gjort att det gått så bra för dem. 

Undervisning i entreprenörskap med UF-företagande är dessutom något som de båda är väldigt glada över att få ha. Kursen i sig säger de är unik med annorlunda kunskapskrav. Här handlar det mycket om problemlösning, ansvarstagande, nätverkande och den egna drivkraften. Det eleverna slutligen efter sitt år som UF-företagare får med sig utöver nya kunskaper är bland annat ett nytt driv och tänk, vilket kan hjälpa till i arbetslivet och som även sänker tröskeln till att våga starta eget.