Läraren Maritha Söderström från Åryd skola utanför Växjö har använt boken Varg för att kombinera undervisning i svenska med företagande till sin mellanstadieklass. Utöver att läsa boken fick eleverna diskutera och svara på frågor samt skriva insändare och

Läraren Maritha Söderström från Åryd skola utanför Växjö har använt boken Varg för att kombinera undervisning i svenska med företagande till sin mellanstadieklass. Utöver att läsa boken fick eleverna diskutera och svara på frågor samt skriva insändare och artiklar med Varg som underlag.

Det var under förra året när Maritha letade efter nytt skolmaterial till sin klass som hon hittade en gammal version av boken Varg. Materialet stämde bra överens med vad hon var ute efter och valde därför att att beställa en hel klassuppsättning av den nya versionen tillsammans med lärarhandledning. Att alla elever dessutom fick behålla varsitt exemplar av boken visade sig bli uppskattat.

-Vi jobbade med den i sex veckor. Under dessa veckor fick eleverna läsa boken som läsläxa samtidigt som de fick diskutera och prata om vad som hände, säger Maritha Söderström

Under hela arbetet fanns ett stort fokus på att få eleverna att både skriva och tycka. Frågorna för diskussionerna tog hon själv fram från boken men använde sig även av lärarhandledningen för inspiration. När eleverna sedan hade läst ut boken fick de även prata om vad som skulle kunna hända efteråt i framtiden med de olika karaktärerna som fanns med. Dessutom fick eleverna även under arbetet jobba enskilt, i par, i grupp och i helklass med olika uppgifter kopplade till boken.