Atlas Copco - den svenska metoden

  • Externt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Företagskällan
Gå till material

En ny bergbrytningsmetod innebar ett unikt tillfälle för Atlas Diesel att etablera sig på världsmarknaden. Lätta, knämatade bergborrmaskiner utrustade med hårdmetallskär låg till grund för begreppet ”The Swedish Method”.

Centralt innehållet

  • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
  • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)
  • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
  • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)
Dela: