Arbetsmarknaden förklaras

  • Digitalt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

I skriften Arbetsmarknaden förklaras beskriver vi hur arbetsmarknaden är utformad och fungerar. Vi förklarar varför arbetslöshet finns, vad arbetskraften är och svarar på frågor om vad som påverkar din lön och hur din lön påverkar arbetsmarknaden. Vi berättar också om en alltmer internationell arbetsmarknad.

Innehåll och begrepp i urval:

  • Anställningsformer
  • Arbetslöshet
  • Lagar och kollektivavtal
  • Lönesättning
  • Utmaningar på arbetsmarknaden
  • Arbetskraftinvandring

Skriften är en omarbetad och uppdaterad version av Uppslaget – Arbetsmarknad.

Dela: