Är du osäker på ditt gymnasieval?

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Trä- och möbelföretagen

För vissa är valet inför gymnasiet självklart, för andra kräver det mer eftertanke och konsultation. Vad finns det för möjligheter? Vad kan jag göra efter min gymnasieutbildning? Ungdomsbarometern tog 2020 fram en undersökning som visade att häften av alla unga vill jobba kreativt och skapa något fysiskt. 58 procent vill ha ett mer praktiskt yrke. Att jobba på kontor och ha ett mer stillasittande yrke är inte för alla. Därför lanserar Trä-och Möbelföretagen (TMF) nu en kampanj som visar just på kreativiteten som finns inom området trä, inredning och teknik. Var med och sprid den här filmen och ta del av kommande kampanjaktiviteter för att attrahera fler unga till branschen.

Dela: