<p>På Hagströmska gymnasiet i Falun arbetar man övergripande med skolämnena i olika projekt. ”Istället för att man har en massa olika uppgifter i varje ämne så har man en uppgift som berör flera äm

På skolan arbetar lärarna ofta tillsammans med varandra för att driva projekt för eleverna, dels får eleverna i årkurs ett arbeta med projektet ”om min framtid”. Där får varje elev välja ett yrke att studera och skriva om. Eleverna läser dels om utbildning inför yrket och vad som krävs, men också om lön och karriärmöjligheter. Arbetet ger eleverna en möjlighet att lära om yrken som verkar intressanta för dem och som de kan tänka sig att arbeta med i framtiden.

-         Någonstans är det ju därför vi går i skolan, vi går ju där för att lära oss om framtiden, säger Hugo Wiborg, också elev på skolan.

Eleverna har också fått genomföra ett marknadsundersökningsprojekt, vilket de har stor hjälp av i år. Både Hugo och Alicia går just nu i årskurs två och driver sina egna UF-företag under skolåret, där erfarenheter från tidigare projektarbeten är till stor nytta. Ett tidigare projekt om hållbart företagande har till exempel lett till att många av UF-företagen valt svenska leverantörer.

Under UF-året arrangerar skolan även under två veckor på hösten ett projekt som kallas draknästet. Där får eleverna presentera sina UF-företag för en jury som består av företagare och andra utomstående. Detta förbereder eleverna inför det kommande UF-året med presentationer och tävlingar. Draknästet användes, som de andra projekten, i de flesta ämnena. Svenskaläraren bedömde till exempel presentationerna och lärare för marknadsföringskursen bedömde företagens marknadsföring och analyser.

Projekten och UF-företagandet ger eleverna trygghet och utvecklingen hos dem är stor.

-         Eleverna blir mycket tryggare av projekten och UF, och man kan se en stor skillnad mellan hösttermin och vårtermin. De får ett annat strukturtänk. Jag som lärare kan ta ett steg tillbaka och låta eleverna tänka och göra själva på ett helt annat sätt, avslutar Jimmy Lindberg, lärare på skolan.