<p>Arbetet för en jämlik skola är en oerhört viktig byggsten för att alla elever ska ha samma möjlighet att göra välunderbyggda val i framtiden. Detta är något som Almby skola i Örebro arbetar med, g

Arbetet för att skapa en jämlik skola är något som Almby skolans studie- och yrkesvägledare Ann-Louise Hedström tillsammans med övrig personal har tagit fasta på. Detta genom att de i årskurs åtta genomför två veckors prao. Inför praoperiodens start har eleverna arbetsmarknadskunskap i samhällskunskapen, där även Ann-Louise Hedström medverkar. Arbetet fortsätter i årskurs nio genom en arbetsmarknadsvecka, där eleverna får skriva CV och personliga brev, de genomför studiebesök, har gymnasieinformation och får besök från arbetslivet. Besökarna kan vara allt från polisen till organisationen Ung Företagsamhet och Handelskammaren. Grunden till detta koncept ligger i att vissa elever har goda chanser att få tag i bra och givande praoplatser, medan andra inte har samma möjlighet.

-       Vi ser det här som ett bra och givande koncept, då det lägger grund för en jämlik skola där eleverna får ta del av samma kunskap, säger Ann-Louise Hedström.

Genom det här arbetssättet får eleverna i årskurs åtta chansen att kombinera den teoretiska kunskapen med den ovärderliga praktiska kunskapen genom prao. Detta ger dem en förståelse för hur arbetslivet fungerar samt hur olika ämnen kan användas i praktiken. Arbetsmarkandsveckan i årskurs nio breddar sedan bilden ytterligare. Detta genom att eleverna får möjlighet att bekanta sig med yrken och aktörer som de själva inte skulle ha möjlighet att besöka. Det skapar även en plattform för olika yrken att få chans att visa upp sig, vilket öppnar upp för företag och aktörer inom exempelvis bristyrken att få visa upp sin bransch och yrkesroll. Sammanfattningsvis ger konceptet eleverna en ökad förståelse för kommande yrkesliv, vilket ger dem goda möjligheter att göra välunderbyggda val senare i livet.