Notiser

Ovanåkers kommun har de senaste åren inte haft prao, men tidigare år användes ”iPraktiken elev” som stöd. Elevmaterialet användes under praktikperioden och till redovisningar som eleverna utförde efter

Läs mer

Pernilla Johansson, studie- och yrkesvägledare vid Dejeskolan är glad över att skolan har ett bra arbete kring prao där erfarenheterna från arbetsplatserna vävs in i övrig utb

Läs mer

En stark målfokusering lägger grund för en lyckad prao på Alsalam skolan i Örebro. Detta genom att eleverna i god tid börjar planera sin praoperiod, genom att reflektera och skriva ner sina mål och ambitioner med p

Läs mer

Samverkan mellan näringsliv och skola är en viktig del av undervisningen på Gislaveds Gymnasium. Gränsen mellan världarna blir mindre definitiv när eleverna tidigt får komma i kontakt med olika yrken och företa

Läs mer

I kursplanen för vuxenutbildning i svenska för invandrare står att läsa hur utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i det svenska språket. Men SFI-utbildningen handlar om så mycket mer. På Sve

Läs mer

Ekonomiläraren Göte Brunasso, på Thoren Business School Örebro, arbetar starkt med den verklighetsförankrade utbildningen. Detta genom att entusiasmera och sätta stort fokus på entreprenörskapets roll i samh&au

Läs mer

I höstas anordnades för första gången Teknikcolleges evenemang Industrinatten i Gnosjö. Elever från årskurs åtta får komma ut och besöka företag som visar upp sin verksamhet och berättar

Läs mer

Med en långsiktig planering, tydligt yrkeslivsfokus och elevnäraarbete lyckas Magnus Nordfame, studie- och yrkesvägledare på Vialundskolan i Kumla, rusta skolans elever för framtida gymnasieval och arbetsliv. Detta genom att

Läs mer

Fläkt Woods är ett av Jönköpings största tillverkningsföretag och arbetar sedan flera år tillbaka aktivt med att rekrytera sommarjobbande ungdomar. Siri Lindahl, HR assistent, berättar mer om hur arbetet gå

Läs mer

På Jensen Gymnasium i Linköping tränas eleverna för verkligenhet. TFV - träning för verkligheten, som konceptet kallas, är en av grundpelarna för skolan och genomsyrar den dagliga verksamheten. Skolan vill f&oum

Läs mer