Notiser

Arbetet för en jämlik skola är en oerhört viktig byggsten för att alla elever ska ha samma möjlighet att göra välunderbyggda val i framtiden. Detta är något som Almby skola i Örebro arbetar med, g

Läs mer

Under 11 år har eleverna på Rudbecksgymnasiet tidigt blivit introducerade att kombinera två viktiga frågor, hållbarhet och entreprenörskap. Erland Skommevik är en av grundarna till projektet om hållbart ent

Läs mer

På Hagströmska gymnasiet i Falun arbetar man övergripande med skolämnena i olika projekt. ”Istället för att man har en massa olika uppgifter i varje ämne så har man en uppgift som berör flera äm

Läs mer

Under en dag fick årskurs tre på de högskoleförberedande programmen möjlighet att möta sin framtid, under Framtidsdagen. En schemabrytande dag där eleverna under fem föreläsningspass fick chansen att tr&au

Läs mer

Vägen till egenföretagande kan många gånger kännas lång och svår, i synnerhet för individer som inte fullt ut behärskar det svenska språket och som heller inte har fullförståelse fö

Läs mer

På NTI gymnasiet i Eskilstuna har eleverna på el- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik, inför sin första APL-period använt övningarna i skolmaterialet iPraktiken. Boken som först bem&o

Läs mer

Forskning visar att ca 70 % av jobben tillsätts genom rekommendationer och kontaktnätverk. 100 % av eleverna på Britsarvsskolan i Falun har under de senaste tre praoperioderna varit ute på prao, och nästan alla har hittat pla

Läs mer

Företagaren Per Egeryd har under tre år genomfört Egerydsstipendiet. Stipendiet syftar till att ge tre stycken nystartade företag en fenomenal chans i uppstartfasen, genom finansiella medel och mentorskap under ett år. Vinnar

Läs mer

Ola Stéen har arbetat på Strömstiernaskolan i Strömstad sedan 2004, och hans erfarenhet visar att det är extra viktigt att lägga ner tid på förberedelserna inför prao-perioden, bl a önskar han att d

Läs mer

Skolorna behöver utbilda de unga för att klara av yrkeslivet. Därför är Älvdalens Utbildningscentrum ett samarbete mellan branscher och det offentliga och till stor del finns på grund av att branscherna engagerar sig

Läs mer