Notiser

Nu finns två nya produkter på plats. Utrikeshandel och globalisering förklaras samt Migration och integration förklaras. Dem ersätter tidigare utgåvan Uppslaget Frihandel och Uppslaget Migration o

Läs mer

Byskolan i Lund är en av många skolor i Sverige som använder boken Varg för att lära eleverna om företagande. ”Vi har kopplat in företag och familjer i Södra Sandby och det är många fö

Läs mer

Arvika kommun är känt för ett starkt och närvarande näringsliv med en stolt industrihistoria. Något som även får genomslag då Hanna Grinde, studie- och yrkesvägledare vid Centralskolan, arbetar med p

Läs mer

Ulf Clarström, lärare ibland annat entreprenörskap vid Älvkullegymnasiet, tycker att det är centralt att arbeta med entreprenörskap i skolan då det är viktigt både för eleverna men även för

Läs mer

Drivkraften i att se eleverna utvecklas och skapa något som är större än en vanlig inlämningsuppgift, ligger till grund för de projektstyrda lektionerna som genomförs på handelsprogrammet, berättar Ida Lun

Läs mer

Philip Lindqvist fick under gymnasiet chansen att driva UF-företag. Ett företag som han direkt efter avslutat UF-år valde att omvandla till ett aktiebolag. Han har sedan han tog studenten suttit med i styrelsen för Ung Företag

Läs mer

Katrineholms Tekniska College, KTC, har som vision att erbjuda den bästa möjliga utbildningen inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen. För att nå dit har gymnasiet ett brett samarbete med företagen, elevernas framtida

Läs mer

Lär känna ett yrke är ett projekt i kursen Svenska 1 på gymnasiet integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och entre- prenörskap som finns i läroplanen.

Läs mer

Att driva ett entreprenöriellt lärande i skolan är viktigt. Det handlar inte om att eleverna endast ska lära sig att driva egna företag, utan framförallt om att förbereda eleverna för det framtida livet och att k

Läs mer

På Hälsinggårdsskolan i Falun ser man många vinster med prao, alltifrån att eleverna får komma ut i arbetslivet till att de lär sig ta ansvar för att till e

Läs mer
Sida