Tech Academy - ett digitalt utbildningsverktyg från Transportföretagen

Skrivet av: Rose-Marie Olsson

Tech Academy - digitalt utbildningsverktyg

Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som tunga fordon, el- och hybridfordon, diagnosteknik, skadereparation och snart även fordonslackering. Tech Academy ger en heltäckande och ständigt uppdaterad grund om hela fordonets teknik.

Transportföretagen (Motorbranschens Arbetsgivareförbund, MAF) och Motorbranschens Riksförbund (MRF) tar fordonsbranschen framåt med teknisk utbildning i framkant. I nära samarbete med våra norska motsvarigheter och Infocar (produktföretag för e-learning-program) har vi medverkat i framtagningen av en svensk version av en ny interaktiv plattform för teknikkunskaper inom fordonsbranschen – Tech Academy. 

Tech Academy innehåller moduler för personbilar, tunga fordon, el- och hybridfordon, diagnosteknik, skadereparation och i slutet av 2019 även fordonslackering. Varje modul har ett frågebatteri av instuderingsfrågor, vilka ska kunna användas i utbildningen. Instuderingsfrågorna är flervalsfrågor som bygger på innehållet i de olika modulerna och kommer att uppdateras löpande.

Vad gör Tech Academy?

Tech Academy ger en heltäckande och ständigt uppdaterad grund om hela fordonets teknik samt:

  • ökar förståelsen för teknik med sina rörliga och interaktiva illustrationer
  • visualiserar hur olika system i dagens bilar fungerar
  • vänder sig till elever på gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar och verkstäder
  • kan hjälpa verkstäder vid kundsamtal
  • finns för både personbilar, lastbilar och maskiner
  • kan köras via surfplatta, dator och mobil

Vad kostar det?

För att få den senaste uppdateringen av pris och innehåll i Tech Academy, så läser du mer här.