Skola ser många vinster med PRAO

Skrivet av: Ida Söderlund

Framgångsfaktorerna för en lyckad prao är att eleverna får ordna en prao-plats själva genom att ta kontakt med en praoplats och sedan bibehålla kontakten. För att vidga sina vyer ännu mer får de också möjligheten att prova på ett yrke som ingen av föräldrarna har. Anette Blomqvist tycker det är viktigt att eleverna provar olika yrken och branscher i årskurs 8 och 9 för att de ska få se så mycket nytt och intressant som möjligt.

Att kunna knyta ihop prao och andra ämnen eller projekt i skolan skulle göra arbetet med prao ännu mer värdefullt för eleverna. För att göra det hela mer meningsfullt för såväl elever som för arbetsplatserna vill Anette att man integrerar prao i undervisningen genom ett för- och efterarbete.

-       Det är bra om eleverna kan intervjua olika personer på arbetsplatsen och återberätta om de olika yrkena för klasskamraterna när de kommer tillbaka till skolan, avslutar Anette Blomqvist.