Samverkan mellan skola och näringsliv leder visionen om Sveriges bästa elever

Skrivet av: Joakim Wirén

KTC grundades 2011 efter att en utvecklingsgrupp som arbetade med att sammanföra skola och industri kom fram till en strategi med kommunen. Skolan ägs till 49 procent av den ideella organisationen KTC intressenter som skolans samarbetspartners är medlemmar i och kommunen står med sina 51 procent fortsatt som huvudman.

Skolans inriktning är på de tekniska och naturvetenskapliga ämnena. Arbetsgivarna tycker det är viktigt att elever söker sig till dessa utbildningar för att klara sin kompetensförsörjning på sikt.

-Vi har täta avstämningar med företagen, vilken kompetens som behövs nu och på några års sikt, säger David Rytter. I visionen ingår att göra eleverna anställningsbara så de matchar företagens behov, antingen direkt eller efter högskoleutbildning, vilket görs genom en dynamisk läroplan. Gällande högre utbildning är företagen angelägna om att eleverna kommer tillbaka till kommunen efter avslutade studier. Både näringslivet och eleverna vinner därför på att upprätta en relation för att visa att det finns avancerade jobb att söka även i hemkommunen.

Samtidigt som de tekniska branscherna utvecklas och industrin går på högvarv märker skolan av den nationella trenden att färre elever söker sig till de yrkesförberedande programmen. För KTC ser David Rytter fortsatt relativt höga söksiffror till dessa program och tror att relationen med företagen har en positiv effekt.

Från sin gymnasietid på KTC hoppas David Rytter att eleverna får med sig gedigna yrkeskunskaper och goda erfarenheter från sin APL (arbetsplatsförlagt lärande). Förutom studier och APL är det också viktigt med företagsdagar, där eleverna oavsett program genomför studiebesök ute på medlemsföretagen. Vikten av samverkan mellan näringsliv och skola gör sig tydlig när visionen om att utbilda Sveriges bästa elever är framtagen tillsammans med företagare.

 På eduna.se finns material som riktar sig till såväl elever, skola som företag om just prao, praktik och apl. Se nedan för att läsa mer och beställa.