Samverkan mellan skola och näringsliv - en fråga för alla

Skrivet av: Ida Söderlund

På Bjursås högstadieskola finns cirka 160 elever, en relativt liten skola men med ett stort hjärta för samverkan mellan skola och näringsliv. Anne Fahlvik har arbetat på skolan i många år och har upplevt många olika stadier i samverkan med näringslivet.

-          Just nu arbetar vi för att få studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse att vara en angelägenhet för hela skolan. Man måste arbeta med detta i hela ledet, ända från ledning till lärare. Det är viktigt att implementera arbetet med näringslivet i hela skolan för att få en stark grund, för att sedan kunna praktisera det i aktiviteter för eleverna, säger Anne Fahlvik.

För några år sedan anordnades flertalet aktiviteter. Bland annat mässor med lokala företag på skolan och kontinuerliga företagsfrukostar där alla var välkomna, och där eleverna fick olika uppgifter. Lärarna fick i sin tur åka på studiebesök hos företagen, för att själva få en förståelse och kunskap som de kunde föra vidare till eleverna. Målet är självklart att komma till det praktiska stadiet igen för att ytterligare öka samverkan med näringslivet.

På skolan har praktiken däremot alltid varit ett viktigt verktyg och är en stor förberedelse för arbetslivet. Här läggs inte bara tyngden på själva praktikveckan utan lika mycket på processen innan. Eleverna får själva kontakta de företag de vill göra sin praktik på och Anne Fahlvik menar att det i år är en större spridning på valet av yrken än tidigare. Bland företagen i Bjursås finns också en förståelse om fördelarna med att knyta an till eleverna.

-          Om vi behöver hjälp med något, om några elever tappat motivationen för skolarbetet eller vill ut och träffa något företag så ställer företagen upp. De förstår att det blir en ”win-win situation” där företagen själva får visa upp sig och vice versa, säger Anne Fahlvik.

Precis som samhället ställer nya krav på eleverna så ställs också nya krav på skolan och företag som måste vara öppna för förändringar. Hjälpsamheten mellan företag och skola ger eleverna chans att öka studiemotivationen och samtidigt få en ökad förståelse och vilja att klara de nya krav som samhället ställer.