Boken fick våra elever att bli säkrare på sina yrkesval

Skrivet av: Lina Skandewall

Carola Nordquist, lärare på Praktiska Gymnasiet i Sundsvall om skolmaterialen "Get to know a profession" och "Framtidskartor"

 Get to know a profession” handlar om att lära känna ett yrke genom att eleverna får undersöka och fördjupa sig i yrket med hjälp av olika frågor. Vi arbetade med materialet på både svenska och engelska tillsammans med våra elever i årskurs 1 på gymnasiet. Eleverna fick fördjupa sig i det yrke de själva utbildar sig till och arbetet delades upp över flera veckor. Det avslutades sedan med arbetsintervjuer tillsammans med svensklärare, engelsklärare och yrkeslärare. Våra elever har varit positivt inställda till att jobba med materialet. Frågorna är relevanta och enkla att förstå och ger en större insikt i det yrke de har valt – i de flesta fall har de dessutom blivit mer säkra på att de har valt rätt gymnasieprogram. De framtidskartor vi beställde har också fungerat väldigt bra eftersom de på ett tydligt sätt kunnat visa eleverna dels vad de kan välja för yrke direkt efter gymnasiet och dels vad de kan välja för olika vägar.