"Materialet ger en bra grund att spinna vidare på"

 

 

Mats Larsnäs är lärare på Sveriges Ridgymnasium i Varberg sedan tre år och undervisar i samhällskunskap, entreprenörskap, företagsekonomi samt ledarskap och organisation. Skolan har cirka 100 elever och är en av fyra i den fristående koncernen.

Han är legitimerad lärare i grunden, men även företagare på deltid med en föreläsningsverksamhet inom IT- och skola och produktion inom 360 film och VR. Företaget startade han 2009. Tidigare har han bland annat varit folkhögskollärare och IT-pedagog.

Foto: Annelie Adamsdotter

Mats Larsnäs använder Glasskiosken i kurserna Företagsekonomi 2 och Entreprenörskap. Syftet med spelet är att på ett kreativt sätt ge eleven en inblick i företagares villkor och lära sig grundläggande kunskaper om hur företagande fungerar. Detta görs genom att eleven simulerat äger en glasskiosk och sköter försäljningen under en sommar.

- Jag gillar att spelet är väldigt lättsamt och eleverna har roligt när lärandet blir praktiskt och på riktigt, säger Mats Larsnäs. En ytterligare fördel med spelet är att han kan återkoppla till vunna lärdomar i undervisningen längre fram.

- Ett plus är därför att materialet ger en bra grund att spinna vidare på.

Glasskiosken är dessutom ett hanterbart fiktivt företag, utan obegripliga siffror och ligger ganska nära en egenföretagares verklighet, menar Mats Larsnäs.

Så du känner igen dig själv i Glasskiosken?

- Ja, det gör jag. Eleverna får till exempel förståelse för att det händer saker i ett företag som man inte kan råda över. Vädret är en faktor som de får spela tärning om. Och så är det ju, säger Mats Larsnäs.

För hans egen del påverkar pandemin för närvarande hans möjligheter att hålla föreläsningar i sitt företag.

Mats Larsnäs letar hela tiden efter digitalt material och skummar ofta av marknaden. Svenskt Näringslivs material är ofta konkret och känns som på riktigt, anser han.

Det var så han kom att beställa materialet ”Just nu!”, en satsning där lärarna kan beställa lektionsupplägg baserade på dagsaktuella händelser. Mats Larsnäs fastnade för ett upplägg om coronapandemins effekter på samhällsekonomi.

Genom diskussions- och skrivuppgifter får eleverna sätta sig in i och reflektera över de ekonomiska effekterna av pandemin. De arbetar då med skolmaterialet ”Samhällsekonomi - Det handlar om dig” och den nya filmen ”Klas förklarar coronakrisen.”

- Det har fungerat bra med uppföljande uppgifter, som jag även kunnat använda under tiden med distansundervisning. Jag gillar att hitta variation när jag som lärare tvingas undervisa på distans.