iPraktiken ger företag förutsättningarna att maximera elevens praoperiod

Skrivet av: Ellen Dahl

Daloc tar emot en elev per praktikperiod, och för att få en plats ska eleven själv ringa upp och presentera sig. Enligt Annika är grundstenen för en lyckad praktik just förberedelserna, och ju mer förberedd eleven är – desto mer kan han eller hon få ut av sin praoperiod.

-       Materialet ger en bra struktur och hjälper både oss företag, men också skolorna och eleverna. Det är viktigt att eleverna är förberedda när de kommer hit, och vi ser bästa resultat när praon har förarbetats i skolan redan innan de anländer hit till företaget.

Trots tiden och planeringen det tar att vara en praoplats, ser Annika utvecklingen som eleverna gör under veckans gång. Dessutom har hon nära kontakt med eleven redan innan start, och lyssnar extra noga om det är något särskilt intresse eleven har som gör att han eller hon vill spendera mer eller mindre tid på en viss avdelning.

-       Jag vill ju att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av praoperioderna, och det är mitt och handledarens ansvar att se till att tiden här blir inspirerande och stimulerande. Jag brukar se lite återhållsamma elever i början av veckan, men i slutet har de verkligen blommat ut, förklarar hon glatt.