Nyfiken på utrikeshandel, globalisering, migration och integration?

I Migration och integrationshäftet beskriver vi hur migrationen till Sverige ser ut, vilka det är som söker sig hit, hur det går för dem på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att förbättra integrationen. Vi beskriver också hur migrationens ekonomi hänger ihop, hur migration påverkar ursprungsländernas och mottagarländernas ekonomi, och inte minst migranternas egen ekonomi.

I Utrikeshandel och globaliseringshäftet beskrivs världens globalisering och utvecklingen fram till dagens stora internationella handelsutbyte. Texterna berör vilka reformer som drivit utvecklingen historiskt och vilka faktorer som är viktiga för länder som deltar på den internationella marknaden idag. Protektionism, merkantilism, internationalisering och WTO är områden som berörs och diskuteras. Frihandel förändrar än idag levnadsvillkoren för miljontals människor i länder på väg in i världsekonomin.