En stark prao-tradition i Arvika

Skrivet av: Simon Sjögren

Hanna beskriver rollen som studie- och yrkesvägledare som att vara vågmästare. Man ska balansera och vara någonstans mitt emellan skolan, eleven och näringslivet. I detta arbete är prao en naturlig del som Hanna gärna utvecklar. 

- Näringslivet och skolan har samarbetat långt innan jag började här. Utmaningen är att det ofta blir inom handeln som elever får prao och det skulle vara bra om vi kunde bredda det till att inkludera övriga branscher lika mycket.

I arbetet med att engagera elever i prao använder sig Hanna av Svenskt Näringslivs skolmaterial iPraktiken. Materialet består av tre  delar och vänder sig till elever, skolan och företag för att underlätta och göra både prao och APL roligare och än mer lärorikt.

- Jag har använt materialet för att vidga perspektiven och fått inspiration till hur man kan tänka kring blanketter, arbetet med lärare och utvärdering. I framtiden skulle jag vilja utveckla detta så att arbetskunskap och entreprenörskap blir mer integrerat i undervisningen, säger Hanna.

Hanna menar att många lärare idag gör mycket bra som egentligen kan sägas vara entreprenörskap bara att de inte vet om det. Då kan det vara bra att ha material som påminner en och kan utveckla arbetssättet.

- För den som vill använda iPraktiken kan jag ge tips  om att man läser igenom och säkert upptäcker saker man delvis redan gör. Men genom materialet kan detta utvecklas och göras på ett mer genomtänkt sätt.

På eduna.se finns material som riktar sig till såväl elever, skola som företag om just prao, praktik och apl. Se nedan för att läsa mer och beställa.