Eduna i Pedagog Värmland

Skrivet av: Simon Sjögren

Simon Sjögren är skolnätverksansvarig för Svenskt Näringsliv i Värmland och har skrivit för Pedagog Värmlands blogg.

Mitt tydligaste minne från skoltiden är ett företagsbesök som i tidig ålder, med ryggsäcken fylld av nyfikenhet och en del kunskap, gav mig chansen att gå ut och besöka världen utanför skolans väggar. Kombinationen av en trygg lärandemiljö och öppna svängdörrar för ”världen där ute” gav en perfekt mix av teori och praktik, drömmar och jordnära verklighet.

Därför är jag också extra glad att i mitt jobb som Värmlandsansvarig för skolkommunikation på Svenskt Näringslivs regionkontor i Karlstad kunna besöka skolor, träffa lärare och prata om samverkan mellan skola och näringsliv. Svenskt Näringsliv är en organisation vars fundament utgörs av över 60 000 medlemsföretag där den stora majoriteten är små- och medelstora företag. För oss är det en central uppgift att föra skolan och företag närmare varandra och öppna upp för samverkan.

Vi gör detta på olika fronter med syftet att informera, inspirera och tala om arbetsmarknadens utveckling, vikten av entreprenörskap och det samhällsekonomiska kretsloppet. Ett exempel på vad vi erbjuder är gratis skolmaterial via webbshopen eduna.se. Där kan du hitta skolmaterial från grundskolans tidiga åldrar till gymnasiets avslutande år. Allt material är kostnadsfritt och finns i vitt skilda ämnen – från samhällskunskap och entreprenörskap till svenska och matematik. Mina personliga favoriter är den skönlitterära barnboken Varg (skriven av författaren Ulf Nilsson), det pedagogiska materialet EU i klassrummet och avslutningsvis det dagsaktuella materialet Miljönytta.

Om du själv bor i Värmlandstrakten är du varmt välkommen att kontakta Simon direkt på simon.sjogren@svensktnaringsliv.se för att få en närmare presentation av vårt erbjudande.